Mitä eroa on digipainolla ja offsetpainolla?

Digipaino ja offsetpaino ovat kaksi yleisintä painotekniikkaa, mutta niiden toimintaperiaatteet ja käyttötarkoitukset eroavat toisistaan merkittävästi. Digipaino käyttää digitaalista tiedostoa suoraan painamiseen, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan tuotannon. Offsetpaino puolestaan perustuu perinteiseen painolevytekniikkaan, jossa kuva siirretään ensin painolevylle ja sitten paperille.

Offsetpaino on tunnettu korkeasta laadustaan ja se soveltuu erityisesti suurten painosmäärien tuottamiseen kustannustehokkaasti. Digipaino taas loistaa pienemmissä painosmäärissä ja nopeissa toimitusajoissa sekä mahdollistaa muuttuvan tiedon painamisen. Tämä tekee digipainosta erinomaisen valinnan esimerkiksi markkinointimateriaalien, esitteiden ja personoitujen tuotteiden painamiseen.

Digipainon edut nykypäivän tarpeisiin

Yksi digipainon merkittävimmistä eduista on sen nopeus. Koska digipainossa ei tarvita erillisiä painolevyjä, tuotanto voi alkaa välittömästi tiedoston vastaanottamisen jälkeen. Tämä nopeuttaa huomattavasti painoprosessia ja mahdollistaa kiireellisten tilausten käsittelyn tehokkaasti.

Toinen merkittävä etu on joustavuus. Digipainossa voidaan helposti tehdä muutoksia ja päivityksiä painotuotteisiin ilman suuria lisäkustannuksia. Tämä on erityisen hyödyllistä yrityksille, jotka tarvitsevat usein päivitettäviä materiaaleja, kuten hinnastoja tai koulutusmateriaaleja. Lisäksi digipaino mahdollistaa personoinnin, mikä on yhä tärkeämpää nykypäivän markkinoinnissa. Jokainen tuote voi olla erilainen.

Ympäristöystävällisyys ja digipaino

Ympäristöystävällisyys on yhä tärkeämpi tekijä painoalan valinnoissa. Digipaino on usein ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna perinteiseen offsetpainoon. Tämä johtuu muun muassa siitä, että digipainossa ei tarvita kemikaaleja painolevyjen valmistukseen, eikä ylimääräistä jätettä synny painolevyjen muodossa. Myös paperijätettä syntyy digipainettaessa huomattavasti vähemmän kuin perinteisessä offsetpainoprosessissa.

Lisäksi digipainossa voidaan painaa juuri tarvittava määrä tuotteita, mikä vähentää ylijäämäpainotuotteiden määrää ja siten myös paperijätettä. Painotuotteita ei siis nykyään kannata painaa varastoon seisomaan. Tämä tekee digipainosta houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja toimia vastuullisesti.

Laadun ja kustannusten tasapaino

Vaikka offsetpainotekniikka on ollut perinteisesti tunnettu korkeasta laadustaan, ei digipainolaatu jää siitä nykyään jälkeen. Uusimmat digipainokoneet ovat saavuttaneet offsetpainon tasoisen laadun, mikä tekee digipainotekniikasta tasavertaisen vaihtoehdon.

Kustannusten osalta digipaino on usein huomattavasti edullisempi vaihtoehto pienissä ja keskisuurissa painosmäärissä. Tämä johtuu siitä, että digipainossa ei ole aloituskustannuksia painolevyjen valmistuksen muodossa. Lisäksi digipainon joustavuus ja nopeus voivat tuoda säästöjä erityisesti silloin, kun tarvitaan nopeita toimituksia tai usein päivitettäviä materiaaleja.

Yhteenveto: Digipaino on tätä päivää

Digipaino tarjoaa monia etuja, jotka tekevät siitä erinomaisen valinnan nykypäivän painotarpeisiin. Sen nopeus, joustavuus, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus tekevät siitä monessa tapauksessa parhaan vaihtoehdon. Vaikka offsetpaino säilyttääkin vielä paikkansa suurten painosmäärien tuotannossa, digipainettujen tuotteiden osuus jatkaa vuosittaista kasvuaan offsetpainotuotteiden määrien pienentyessä jatkuvasti.

Asiakkaan ei tarvitse osata valita oikeaa painotekniikkaa, vaan yleensä painotalo laskee tarjouksen sillä tekniikalla, joka on kyseiseen työhön järkevämpi ja kustannustehokkaampi. Asiakkaan ei siis tarvitse huolehtia, kummalla tekniikalla hänen painotuotteensa valmistetaan, koska sitä ei välttämättä pysty edes huomaamaan lopputuloksesta. Toki asiakkaan tehtäväksi jää valita tarpeeksi hyvä painotalokumppani, jonka koneet ovat uusinta tekniikkaa ja niitä operoi ammattitaitoinen henkilökunta.

Painotalo Picaset on ollut digipainamisen edelläkävijä. Olimme ensimmäisiä painotaloja Suomessa, jotka investoivat digipainotekniikkaan. Edelleen haluamme pysyä koko ajan kehityksen kärjessä.

Tiesitkö, että Picaset oli ensimmäinen painotalo Suomessa, joka pystyi painamaan kultaa ja hopeaa digitaalisesti?